Supercritical extraction – výhodná metoda superkritické extrakce

Supercritical extraction – výhodná metoda superkritické extrakce

Výhodou metody superkritické extrakce – supercritical extraction – je především to, že místo škodlivých organických rozpouštědel využívá levný a netoxický oxid uhličitý za superkritických podmínek. Jedná se o velmi perspektivní a pro životní prostředí šetrnou separační metodu, která je používána k izolaci biologicky aktivních látek z vybraných rostlin. Stlačený oxid uhličitý nad 73,9 atmosfér při teplotě nad 31°C se již nevyskytuje v aplynném stavu, ale ani jako kapalina. Stává se super kritickou tekutinou.

Vlastnosti CO2 využíváme pro výrobu extraktu z přírodních materiálů

Oxid uhličitý je tedy možno při určité úpravě použít jako kapalné rozpouštědlo, především díky nastavení výše uvedeného tlaku a teploty, neboť v tom případě získá hustotu podobnou jako je hustota kapalin. Avšak vzhledem k tomu, že jeho viskozita zůstane blízká plynům, dokáže proniknout do porézních materiálů mnohem lépe než kapaliny. A právě této vlastnosti oxidu uhličitého využívá naše společnost FLAVEKO Trade spol. s r.o. pro supercritical extraction z přírodních materiálů.

Comments are closed.